1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 lipca 2020 r.

Seminarium: Analiza nieliniowa dn. 16-06-2020

16-06-2020 | Piotr Kasprzak: O pewnych twierdzeniach o punkcie stałym dla odwzorowań silnie rozszerzających

Celem seminarium jest zaznajomienie słuchaczy z pewnymi twierdzeniami o punkcie stałym dla odwzorowań silnie rozszerzających. Pokażemy również przykład zastosowania takich twierdzeń przy rozwiązywaniu uogólnionego równania Fredholma w postaci spektralnej.